מרכז משאבים

תהליך הלמידה בסדנת הסימולציה מבוסס על התנסות ותחקיר הממוקדים באופן שבו מיומנויות התקשורת של המתנסה באות לידי ביטוי בהתנהלותו האוטומטית במצב קונפליקטואלי. אפשר למנות כמה מיומנויות תקשורת מרכזיות הבאות לידי ביטוי בסימולציה ויכולות לסייע בהתמודדות עם מצבים קונפליקטואליים בחינוך, ובהן הבעת אמפתיה, הקשבה פעילה, בירור ושאילת שאלות, הבעת אכפתיות, אסרטיביות, הבעת כבוד, מתן חיזוקים חיוביים, מתן מענה ויצירת מוטיבציה. למידע נוסף, ראה: