ועדת ההיגוי

ועדת היגוי המלווה את התוכנית הארצית למרכזי סימולציה בחינוך (בסדר אלפביתי):

ד"ר מירי גוטליב

מנהלת אגף א', התפתחות מקצועית של עובדי הוראה, מינהל עובדי הוראה משרד החינוך

mirigo@education.gov.il

 
ד"ר מיכל גולן

ראש מכון מופ"ת

mgolan@macam.ac.il

 

מר נח גרינפלד

מנהל אגף א' להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך

noachgr@education.gov.il

 

ד"ר שרה זילברשטרום

מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה משרד החינוך

sarasi@education.gov.il


ד"ר גלי נהרי

ראשת התכנית הארצית למרכזי סימולציה במנהל עובדי הוראה, משרד החינוך

galinah@education.gov.il

 

מר איל רם

סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

eyalram@education.gov.il