התכנית הארצית למרכזי סימולציה בחינוך

מהי סימולציה?

סימולציה בחינוך מאפשרת להתמודד עם מצבים קונפליקטואלים בשדה המקצועי ולקבל החלטות בסביבה בטוחה. הסימולציה היא כלי חינוכי המסייע להקנות מיומנויות תקשורת בין אישיות בשלבים השונים של הרצף המקצועי: מהכשרת מורים חדים ועד פיתוח מקצועי של מורים ותיקים וצוותי חינוך. הסימולציה מאפשרת למתנסים להתמודד עם מצבים מדמי מציאות בסביבה בטוחה, ולבחון אותם בשנית באמצעות תחקיר ורפלקציה, המתבצעים לאחר ההתנסות ומעניקים משוב למתנסה בדרכים מעודדות למידה. כמו כן, הסימולציה מאפשרת אימון בבניית קשר ויחסים מייטיבים תומכי חינוך.

מי אנחנו?

מו"פ תכנית סימולציות בחינוך במכון מופ"ת, בהובלתה של טלי חגשורי, עוסק באיגום תהליכי ההקמה והפיתוח של מרכזי סימולציה בהיבטים תכניים, מתודולוגיים, טכנולוגיים ומחקריים. במסגרת פעילות המו"פ אנו מבקשים לייצר, לאסוף ולהנגיש ידע אקדמי, ידע שדה וידע מחקרי כבסיס להפעלת מרכזי הסימולציה במוסדות אקדמיים להכשרת מורים. במסגרת מו"פ התכנית מתקיימים ימי הכשרה ולמידה לבעלי תפקידים שונים במרכזי הסימולציה, מתקיים פורום מחקר המבקש לחקור את איכויות ואפקטיביות הכלי הסימולטיבי וכן מתקיים פורום של מנהלי/ות מרכזי הסימולציה, על מנת ללמוד, לקדם  ולהרחיב את הידע והעשייה בתחום הלמידה הסימולטיבית.

מטרות התכנית

  • קידום היכולות של עובדי ההוראה בממד הבין-אישי של ההוראה
    באמצעות למידה מבוססת התנסות בסימולציות
  • שכלול  מיומנויות  המקדמות  יצירת  תקשורת של אמון וכבוד
  • הקניית תחושת ביטחון לתלמידים/ות  ולמורים/ות בתהליכי הוראה-למידה
  • קידום  רכישת   מיומנויות   רגשיות,   חברתיות ואקדמיות
  • פיתוח יכולות רפלקטיביות של אנשי ונשות חינוך במצבי קונפליקט
  •       אימון בבניית קשר ויחסים תומכי חינוך מייטיב.

על סימולציות בחינוך

עולם סדנאות הסימולציה התפתח במדעי הרפואה ובעולם הצבאי כחלק מתהליך הכשרת אנשי מקצוע להתמודדות מייטיבה במצבי קונפליקט, לפיתוח כישורי תקשורת בין-אישיים ולניתוח התמודדות עם מצבי לחץ וחירום. בשנת 2011 הוקם באוניברסיטאת בר אילן מרכז הל"ב – המרכז לסימולציה בחינוך, שהיה הראשון והייחודי מסוגו בעולם בתחום החינוך וההוראה והיווה פיילוט והשראה לתכנית הארצית. כיום פועלים 23 מרכזי סימולציה במוסדות להכשרת מורים בחברה הערבית, החרדית והכללית. סדנאות הסימולציה מותאומות להכשרת מורים ולפיתוח מקצועי ומבקשות לתרום לאיכות ההוראה. הסימולציות מאמנות את המשתתפים.ות בחקר הפרקטיקה ומבקשות להשתלב במגמות חינוכיות ותרבותיות.

פרטי התקשרות:

 03-6988620        simulation@macam.ac.il