ועדת ההיגוי

ועדת היגוי המלווה את התוכנית הארצית למרכזי סימולציה בחינוך 

ד"ר גלי נהרי

ממונה אגף התמחות והשתלבות בהוראה

073-3931306 |  galinah@education.gov.il
 


איל רם

סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

 073-3931255  |  eyalram@education.gov.il

 

עינת רום

מנהלת האגף לפיתוח מקצועי, משרד החינוך

eynatro@education.gov.il

 

איריס וולף

מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה

 

אחמד אסאדיה

מדריך ארצי מתכלל באגף לפיתוח מקצועי, משרד החינוך

ahmasadi73@gmail.com

 

חנה הררי

ממונה התפתחות מקצועית, מבצעים פדגוגיים, משרד החינוך

073-3931353  |  chanaha@education.gov.il

פרופ' חן שכטר

ראש מכון מופ"ת

 chen.schechter@macam.ac.il 

 

ד"ר דורון לדרר

 ראש ערוץ לימודים, מכון מופ"ת

doronl@macam.ac.il

 

טלי חגשורי

מנהלת מרכז הידע למרכזי סימולציה בחינוך, מכון מופ"ת

talih@macam.ac.il 

 

ד"ר עמליה רן

רכזת תוכן ומחקר במרכז הידע
למרכזי סימולציה בחינוך, מכון מופ"ת

amaliar@macam.ac.il

 

סופי דלאל

רכזת תוכן ופיתוח בחברה הערבית במרכז הידע
למרכזי סימולציה בחינוך, מכון מופ"ת

sofidalal@macam.ac.il

 

קרן גיציק

רכזת מרכז הידע למרכזי סימולציה בחינוך, מכון מופ"ת

kerengi@macam.ac.il