ועדת ההיגוי

ועדת היגוי המלווה את התוכנית הארצית למרכזי סימולציה בחינוך 

ד"ר שרה זילברשטרום

מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה משרד החינוך

sarasi@education.gov.il


ד"ר גלי נהרי

ראשת התכנית הארצית למרכזי סימולציה במנהל עובדי הוראה, משרד החינוך

galinah@education.gov.il


איל רם

סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

eyalram@education.gov.il

 

עינת רום

מנהלת אגף א', מפקחת פיתוח מקצועי, מינהל עובדי הוראה משרד החינוך

eynatro@education.gov.il

 

ד"ר מיכל גולן

ראש מכון מופ"ת

mgolan@macam.ac.il

 
נח גרינפלד

מנהל אגף א' להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך

noachgr@education.gov.il

 

ד"ר דורון לדרר

 ראש ערוץ לימודים, מכון מופ"ת

doronl@macam.ac.il

 

טלי חגשורי

מנהלת מרכז הידע לתכנית מרכזי הסימולציה, מכון מופ"ת

talih@macam.ac.il