סל מיומנויות תקשורת לזיהוי בסימולציות בחינוך

סל מיומנויות תקשורת לזיהוי בסימולציות בחינוך

נכתב על-ידי: ד"ר עמליה רן וד"ר גלי נהרי

מטרות כלי ההערכה:

  • זיהוי מיומנויות תקשורת בין אישית במהלך סימולציות בחינוך
  • המשגה של מיומנויות תקשורת
  • יצירת שפה מקצועית משותפת לכלל מרכזי הסימולציה
  • כלי עזר להכשרת צוותי מרכזי הסימולציה
  • מודל לכלי מחקרי בסימולציות בחינוך

תהליך הלמידה בסדנת הסימולציה מבוסס על התנסות ותחקיר הממוקדים באופן שבו מיומנויות התקשורת של המתנסה באות לידי ביטוי בהתנהלותו האוטומטית במצב קונפליקטואלי.

אפשר למנות כמה מיומנויות תקשורת מרכזיות, הבאות לידי ביטוי בסימולציה ויכולות לסייע בהתמודדות עם מצבים קונפליקטואליים בחינוך,

ובהן: הבעת אמפתיה, הקשבה פעילה, בירור ושאילת שאלות, הבעת אכפתיות, אסרטיביות, הבעת כבוד, מתן חיזוקים חיוביים, מתן מענה ויצירת מוטיבציה.

למידע נוסף, ראה:

השארת תגובה